direct naar inhoud van 4.1 Bebouwing
Plan: Deventerstraat 214 en 218
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1113-vas1

4.1 Bebouwing

In de huidige situatie is er op het perceel Deventerstraat 214 een vrijstaande woning aanwezig, en is het perceel Deventerstraat 218 ingericht en in gebruik als kinderdagverblijf.

In de nieuwe situatie zullen er 4 woningen worden gerealiseerd in de vorm van twee-onder-één-kapwoningen, zodat er daarmee 2 volumes ontstaan op het perceel. De bestaande vrijstaande woning wordt gesloopt.

De nieuwe woningen sluiten qua bebouwingsstijl aan bij de omringende jaren 30-woningen. Door ook aansluiting te zoeken bij de hoogten van de omringende woningen wordt in feite het lint opgevuld en afgemaakt. Bij de woningen zullen vrijstaande garages worden gebouwd.

De woonpercelen zijn doelbewust zo vormgegeven dat er veel ruimte op het achterterrein is, en zo een groene buffer blijft bestaan met de achtergelegen woningen en het aanzicht en doorzichten groen blijven.

Verder zal het kinderdagverblijf planologisch ingepast worden, waarbij er een toekomstige uitbreidingsmogelijkheid is opgenomen om 1 extra groep kinderen te kunnen huisvesten. Daarbij worden tevens parkeerplaatsen ingepast en wordt het kinderdagverblijf afgeschermd van de te realiseren woningen door een muur van 2 meter hoog. Deze muur heeft tevens als functie om eventuele geluidsoverlast tegen te gaan.

Planologisch is er daarbij geen verschil met de uitbreidingsmogelijkheden die het vigerende bestemmingsplan al had. Alleen is concreter begrensd, op basis van de wens van de eigenaar, waar deze uitbreiding eventueel in de toekomst kan plaatsvinden.