direct naar inhoud van 1.3 Geldend bestemmingsplan
Plan: Deventerstraat 214 en 218
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1113-vas1

1.3 Geldend bestemmingsplan

De planlocatie Deventerstraat 214 en 218 is gelegen in het bestemmingsplan "Osseveld-Woudhuis" en heeft daarin de bestemmingen "Woondoeleinden" en "Maatschappelijke doeleinden".

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1113-vas1_0002.png"

Afbeelding 2 - uitsnede bestemmingsplankaart (planlocatie globaal rood omcirkeld)

Zoals zichtbaar is op de uitsnede van de bestemmingsplankaart is er in de huidige situatie 1 vrijstaande woning toegestaan en is de kinderdagopvang gelegen binnen de bestemming "Maatschappelijke doeleinden".

Binnen deze bestemming "Maatschappelijke doeleinden" is onder meer een kinderdagverlbijf toegestaan. Voor een verdere beschrijving van de bestemming wordt verwezen naar bijlage 1 Uittreksel geldend bestemmingsplan.