direct naar inhoud van 7.1 Vooroverleg
Plan: Zwolseweg 381 en 383 Wenum Wiesel
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1112-vas1

7.1 Vooroverleg

Gezien de schaal, ligging en het karakter van het bestemmingsplan is er voor gekozen om geen voorontwerp bestemmingsplan toe te sturen aan de diverse overleginstanties, waaronder provincie en het waterschap. De provincie is in het voortraject geconsulteerd en het waterschap heeft aangegeven dergelijke initiatieven niet in het kader van vooroverleg te willen ontvangen(zie de paragraaf over de watertoets in deze toelichting). Het ontwerpbestemmingsplan is toegezonden aan de hiervoor genoemde instanties en de dorpsraad.