direct naar inhoud van 4.2 Landschappelijke inpassing
Plan: Zwolseweg 381 en 383 Wenum Wiesel
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1112-vas1

4.2 Landschappelijke inpassing

Voor de landschappelijke inpassing van het plan zijn een aantal uitgangspunten gehanteerd:

  • Open zicht op achtergelegen kleinschalig agrarisch landschap behouden;
  • Vergroten van de belevingswaarde en natuurwaarde van de Papegaaibeek;
  • Op de zuidelijke grens de caravanstalling (buren) van het zicht onttrekken;
  • Er wordt uitgegaan van 28 parkeerplaatsen op het terrein.

Opzet terreininrichting

In verband met de gewijzigde functie van het terrein is niet alleen het aanzicht vanaf de Zwolseweg het uitgangspunt meer, maar ook het leven op het terrein zelf. Door aan weerszijden van het voorplein hagen te plaatsen wordt de (open) toegankelijkheid van het voorplein geaccentueerd, daarnaast wordt ook het zicht op de parkeerplaatsen ontnomen.

Het bestaande hoogteverschil aan de achterzijde van het terrein wordt behouden en met gras ingezaaid. Het nieuw te bouwen volume staat als ware in dit gras en ook de toegangsweg naar de ingang en parkeerplaatsen van de nieuwbouw bestaat uit grasbetontegels om geen afbreuk te doen aan dit effect. Aan de achterzijde van het perceel worden geen (hoge) erfafscheidingen gerealiseerd om het uitzicht/doorzicht op het achtergelegen landschap te behouden.

Als overgang tussen het oude en nieuwe gedeelte zullen enige solitaire bomen worden aangeplant in het gras. Op de zuidelijke perceelsgrens zal een houtsingel het zicht op de aanliggende caravanstalling beperken. Dit waardevolle landschapselement heeft tevens een ecologische waarde.

Om de natuurwaarden van de Papegaaibeek te vergroten wordt langs de beek een rij bomen aangeplant, zoals ook langs de benedenloop, over de gehele noordelijke perceelsgrens en indien mogelijk ook verder (westelijke richting) het landschap in.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1112-vas1_0011.png"

Figuur 4.3. Indicatieve toekomstige inrichting van het terrein

De inrichting van de kleinschalige buitenruimtes zijn al uitgewerkt en zijn duidelijk begrensd. Hiermee is een duidelijk onderscheid zichtbaar tussen het prive-terrein en het deel van het perceel met een meer openbaar karakter. Op deze wijze wordt ook verrommeling van het terrein en aantasting van landschappelijke kwaliteiten (waaronder met name de openheid) tegen gegaan door bijvoorbeeld het oprichten van ongewenste erf/terreinafscheidingen.