direct naar inhoud van 3.6 Kabels en leidingen
Plan: Zwolseweg 381 en 383 Wenum Wiesel
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1112-vas1

3.6 Kabels en leidingen

In het vigerende bestemmingsplan is nog een straalverbindingszone opgenomen. Bebouwing mag deze straalpaden niet negatief beïnvloeden. Met de huidige bouwhoogtes is er geen sprake van een belemmering. Het straalpad is dan ook niet opgenomen in de verbeelding. Over de mogelijke aanwezigheid van een loze gasleiding is contact geweest met de Gasunie en de leiding is dan ook niet meer opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan voor Wenum Wiesel en het buitengebied. In onderhavige plan komt deze leiding dan ook niet terug in de vorm van bijvoorbeeld een dubbelbestemming.