direct naar inhoud van 3.5 Cultuurhistorie
Plan: Zwolseweg 381 en 383 Wenum Wiesel
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1112-vas1

3.5 Cultuurhistorie

Op de planlocatie, Zwolseweg 381-383, is de Pniëlkerk gelegen. Deze kerk werd rond 1958 gerealiseerd in de trant van de Bossche Schoolstijl. Het nieuwe gebouw diende ter vervanging van de Pniëlkerk aan de Wieselse Kampweg 60 die dateerde uit 1910.

Het Bossche Schoolkarakter van de Pniëlkerk blijkt uit de benadrukking van een traditionele vormgeving die wordt gekenmerkt door diverse op elkaar aansluitende bouwdelen, hoofdzakelijk met vrij lage zadeldaken. De gebouwen zijn samengesteld uit gemetselde gevels met in contrasterende baksteen uitgevoerde speklagen. Het kerkgebouw heeft aan de zuidzijde een lagere zijbeuk met gemetselde lisenen en lijsten. Dergelijke elementen alsmede de genoemde zadeldaken refereren aan de klassieke en ook vroegchristelijke bouwkunst die een belangrijke inspiratiebron vormden voor de Bossche School. Een ander kenmerk is de betonnen pergola waarmee het kerkplein aan de open voorzijde wordt afgesloten. Van een klassiek karakter is de rangschikking van de diverse bouwdelen rondom dit plein waardoor een voorhof is gecreëerd. Ook zijn de diverse vierkante vensters kenmerkend voor de Bossche School.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1112-vas1_0008.jpg"

figuur 3.4. Aanzicht vanaf de Oude Zwolseweg

Het object voldoet aan de basiseisen: een aanvaardbare bouwkundige staat, een zekere gaafheid en een aantoonbare zeldzaamheidswaarde en of onvervangbaarheid. Daarnaast bevat de bebouwing een aantal bijzondere kenmerken die in zijn totaliteit zijn terug te lezen in de beschrijving behorende bij het monument en opgesteld door de gemeente Apeldoorn. Het gaat hier om architectonische kwaliteiten , waaronder de karakteristieke vormen, het opvallende materiaal en kleurgebruik en de situering ten opzichte van de omgeving met een waterpartij omgeven door groenelementen. Er is sprake van een wetenschappelijke betekenis door de goede, gave en vrij zeldzame bouwstijl. De cultuurhistorische waarden bestaan onder meer ook uit het feit dat met deze bebouwing en inrichting ook de kerkelijke ontwikkelingen van Apeldoorn in desbetreffende periode weergeeft. Verder zijn er nog vele andere waardevolle details in/aan en in de omgeving van het gebouw, waaronder glas in lood ramen, ontworpen door Brinkman en die in verband staan met de dood van een historische persoon: Martin Luther King.