direct naar inhoud van 3.1 Historie
Plan: Zwolseweg 381 en 383 Wenum Wiesel
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1112-vas1

3.1 Historie

Ten zuiden van Wenum lag vroeger een uitgestrekt heide terrein dat behoorde tot de marke Wenum en mogelijk gedeeltelijk tot de marke Noord-Apeldoorn. De heidevelden zijn in 1852 verdeeld. In 1872 waren alle wegen aangelegd en de meeste percelen uitgezet. De eerste huizen waren toen al gebouwd aan de Wieselseweg, de Puinweg en de Zwolseweg. In de loop van de twintigste eeuw is de bebouwing van deze wegen verder uitgebreid tot vrijwel aaneengesloten lintbebouwing. De kaart van 1915 laat nog een mozaïek zien van bouwlanden, weilanden, heidevelden en bosjes. Het huidige landschap wordt getypeerd door een mozaïek van bebouwing (woningen, bedrijfspanden en enkele villa's), graslanden en bosjes. De bebouwing heeft geleidelijk de gehele ruimte langs de wegen opgevuld. Karakteristiek voor het gebied zijn de tamelijk kleine vrijstaande huizen op relatief grote kavels. Het resultaat is een bijzondere vormgeving en inrichting van een voormalig heideveld, die zeldzaam is in ons land. De noordelijke zichtlaan van Het Loo, die zich vroeger tot diep in de heide uitstrekte, was al sinds ca 1820 in onbruik geraakt, maar is nog steeds herkenbaar in het terrein. Langs de Zwolseweg is in 1908 café De Hamers gebouwd. In 1958 is een kerkelijk centrum gesticht (de Pniëlkerk), eveneens aan de Zwolseweg.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1112-vas1_0005.jpg"

Figuur 3.1: Het zuidelijke Wenumsche Veld op de topografische kaart van 1915