direct naar inhoud van 1.3 Geldend bestemmingsplan
Plan: Zwolseweg 381 en 383 Wenum Wiesel
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1112-vas1

1.3 Geldend bestemmingsplan

Het perceel Zwolseweg 381 en 383 heeft in het vigerende bestemmingsplan - Wenum - de bestemming 'Landelijk gebied met gemengde woon- en werkfunctie' inclusief een aanlegvergunningszone ter bescherming van de Papegaaibeek. De gronden met deze bestemming zijn bestemd voor maatschappelijke doeleinden via een detailbestemming. En het behoud van aanwezige landschapswaarden, hetgeen onder meer tot uitdrukking komt via een aanlegvergunningenstelsel dat is opgenomen ter bescherming/versterking van het beekdal. Tevens ligt er nog een aanduiding over de gronden om verstoring van de straalverbinding te voorkomen.

De realisatie van appartementen/woningen past niet binnen deze vigerende regels.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1112-vas1_0003.png"

Figuur 1.3: Uitsnede plankaart