direct naar inhoud van 7.3 Totstandkoming plan
Plan: Hoofdweg 12 Loenen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1111-vas1

7.3 Totstandkoming plan

Naar aanleiding van de hiervoor in paragraaf 7.2. genoemde inspraakreacties is gezamenlijk door gemeente en initiatiefnemer gekeken naar de mogelijkheden om tegemoet te komen aan de wensen van insprekers. Dit heeft geleid tot een aangepast bouwplan met bijbehorende aangepaste ontwerpbestemmingsplan. Met dit nieuwe plan wordt met een kleiner programma en daardoor ook met een kleiner volume gekomen tot een optimale inpassing rekening houdend met hetgeen de insprekers hebben aangevoerd.