direct naar inhoud van 7.2 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening
Plan: Hoofdweg 12 Loenen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1111-vas1

7.2 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening

Het voorontwerp van dit bestemmingsplan is in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening toegezonden aan de provincie Gelderland, de VROM-inspectie, ministerie van defensie, het Waterschap Veluwe en vitens. Er zijn 3 reacties binnengekomen. Deze reacties zijn samen met de hiervoor genoemde inspraakreacties samengevat en voorzien van een gemeentelijke beantwoording in een afzonderlijke nota inspraak en overleg (bijlage 4).