direct naar inhoud van 7.1 Inspraak
Plan: Hoofdweg 12 Loenen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1111-vas1

7.1 Inspraak

Overeenkomstig het in de gemeentelijke inspraakverordening bepaalde heeft het voorontwerp van dit bestemmingsplan met ingang van 7 april 2011 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage gelegen met de mogelijkheid een inspraakreactie in te dienen. Er zijn 2 reacties ontvangen. Deze zijn samengevat en voorzien van een gemeentelijke beantwoording in een afzonderlijke nota inspraak en overleg (bijlage 4).