direct naar inhoud van 5.5 Financieel-economische uitvoerbaarheid
Plan: Hoofdweg 12 Loenen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1111-vas1

5.5 Financieel-economische uitvoerbaarheid

Het gaat hier om een particulier initiatief. Met de initiatiefnemer is een anterieur contract afgesloten. Alle met deze planherziening samenhangende kosten zijn hierin ondergebracht en komen ten laste van de initiatiefnemers. Het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden is daarmee verzekerd. Er hoeft dan ook geen exploitatieplan opgesteld te worden. Overigens is het gezien het karakter van de ontwikkeling, waarbij een bedrijfsbestemming en een mogelijkheid voor 1 grondgebonden woning worden omgezet naar de juridisch planologische mogelijkheid om 10 appartementen te realiseren een redelijke reden om te veronderstellen dat het plan financieel haalbaar is.