direct naar inhoud van 4.1 Bebouwing
Plan: Hoofdweg 12 Loenen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1111-vas1

4.1 Bebouwing

Uitgangspunten


Het bouwplan dient aan te sluiten op de dorpse omgeving.

De appartementengebouwen aan het Hattinkerf zijn 4 lagen hoog en staan op het hoogste punt van Loenen. Het noordelijke gebouw heeft een golvend dak. Deze bebouwing wordt als weinig passend in het dorp ervaren. Tussen het appartementengebouw en de planlokatie bevindt zich een chinees restaurant (afhaal). De bebouwing aan de Kempe bestaat uit woningen van 1 laag met kap, soms 2 lagen met kap.

De bouwhoogte van de planlokatie is maximaal 2 lagen met een kap. Daarmee vormt het gebouw een overgang tussen de appartementengebouwen (Hattinkerf) enerzijds en de laagbouw anderzijds (de Kempe).

Het plan bevat 10 woningen met verschillende oppervlaktes en in verschillende prijsklassen. De parkeerplaatsen worden op eigen terrein gerealiseerd.

Architectuur

De woningen worden rond een gemeenschappelijk stijgpunt gesitueerd in twee lagen. Dit geheel wordt gecomplementeerd door een tweetal appartementen die ondergebracht zijn in de kapverdieping.

De aldus verkregen horizontale organisatie van het plan, wordt aan de openbare zijde gemaskeerd door het benadrukken van de verticaliteit van de stapeling.

Op de begane grond aan de Hoofdweg bevinden zich entrees met daarnaast een dorps voortuintje. De eerste verdieping wordt voorzien van een transparant en licht vorm gegeven balkon. Op de tweede laag komt een topgevel c.q. dakschild waarachter de hoogst gelegen woningen liggen. De verticaliteit wordt perceelsgewijs geaccentueerd door contrast tussen rode en witte gevelvlakken.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1111-vas1_0005.jpg"

Figuur 5: Visualisatie voorlopige bouwplan (appartementencomplex)

In tegenstelling met het bovenstaande toont de privé-zijde, waar de hoofdtoegang is gesitueerd, wel het collectieve karakter van het gebouw.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1111-vas1_0006.jpg"

Figuur 6 Voorlopige bouwplan (Achterzijde appartementencomplex in vogelvlucht)

Tuingebied

Het tussen de omringende bebouwing gelegen erf, dat zowel bergingen als parkeerplaatsen herbergt, zal zodanig worden ingericht dat het ooit groene karakter van dit gebied weer zo veel mogelijk hersteld wordt.