direct naar inhoud van 2.6 Structuurvisie Loenen
Plan: Hoofdweg 12 Loenen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1111-vas1

2.6 Structuurvisie Loenen

In oktober 2009 heeft de gemeenteraad de structuurvisie van Loenen: Loenen, een dorp om te zoenen, vastgesteld. Deze structuurvisie geeft een beeld van de gewenste ontwikkeling van het dorp en de directe omgeving voor de jaren tot ongeveer 2020. Deze visie is een uitwerking van en een onderlegger voor diverse ruimtelijke beleidsdocumenten van de gemeente en de bovengemeentelijke overheden.

In de visie voor Loenen is ingezet op behouden en versterken van de kwaliteiten die het dorp nu heeft en die een positieve uitwerking op de leefbaarheid van het dorp kunnen hebben. Loenen is en blijft een leefbaar dorp met daadkracht en saamhorigheid. Daarbij hoort een evenwichtige opbouw van de bevolking naar samenstelling en leeftijdsopbouw. Daar hoort ook een eigentijds verenigingsleven bij met voor elk wat wils. Goed functionerende voorzieningen, nu en in de toekomst, leveren daar een belangrijke bijdrage aan.

Om de gewenste groei van het dorp te kunnen realiseren is voor de jaren tot ongeveer 2020 in de visie een toename van ca. 375 woningen in Loenen opgenomen. Nieuwe woningen worden voor een belangrijk deel op inbreidingslocaties in het dorp gerealiseerd. De meeste ruimte voor woningbouw in het dorp wordt gevonden op plekken waar bedrijven of voorzieningen verdwijnen door verplaatsing of bedrijfsbeƫindiging. Daardoor komt nog relatief veel ruimte beschikbaar voor woningen zonder dat dit afbreuk doet aan het dorpse karakter. Door een deel van de benodigde woningen te realiseren op inbreidingslocaties in Loenen kan de benodigde uitbreidingsruimte voor woningbouw beperkt blijven.

De planlocatie Hoofdweg 12 is een inbreidingslocatie waar een bedrijf verdwijnt en dus de mogelijkheid wordt gecreƫerd voor nieuwe woningbouw. De bebouwing sluit aan bij het dorpse karakter van Loenen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1111-vas1_0003.jpg"

Figuur 3: Structuurvisie Loenen