direct naar inhoud van 1.3 Geldend bestemmingsplan
Plan: Hoofdweg 12 Loenen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1111-vas1

1.3 Geldend bestemmingsplan

Het perceel Hoofdweg 12 heeft in het geldende bestemmingsplan - Loenen - de bestemming 'Bedrijven en handel - 1' en 'woondoeleinden'. De grond met de bestemming 'Bedrijven en handel -1' is bestemd voor bedrijfsdoeleinden ten behoeve van werkplaatsen en verzorgende bedrijven. De grond met de bestemming 'woondoeleinden is bestemd voor woningen, bijgebouwen, erven en tuinen met de daarbij behorende andere bouwwerken en andere werken. De woningen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het bebouwingsvlak en er mogen uitsluitend niet-gestapelde woningen worden gebouwd.

De bouw van het appartementencomplex past niet binnen de bestemmingen.