direct naar inhoud van 6.3 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening
Plan: Binnenstad Zuid-Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1110-vas1

6.3 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening

Het voorontwerp van dit bestemmingsplan is in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening toegezonden aan waterschap Veluwe, provincie Gelderland, Stichting VAC Apeldoorn, NS, ProRail, Stichting Apeldoornse Monumenten en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. De ingezonden overlegreacties zijn in de Nota inspraak en overleg samengevat en beantwoord. Deze nota is als bijlage 5 van de Bijlagen bij de toelichting opgenomen.