direct naar inhoud van 6.2 Inspraak
Plan: Binnenstad Zuid-Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1110-vas1

6.2 Inspraak

Overeenkomstig het in de gemeentelijke inspraakverordening bepaalde is het voorontwerp van dit bestemmingsplan met ingang van 22 september 2011 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage gelegd met de mogelijkheid een inspraakreactie in te dienen. De ingediende inspraakreacties zijn in de Nota inspraak en overleg samengevat en beantwoord. Deze nota is als bijlage x van de bijlagen bij de toeichting opgenomen.