direct naar inhoud van 4.6 Financieel-economische uitvoerbaarheid
Plan: Binnenstad Zuid-Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1110-vas1

4.6 Financieel-economische uitvoerbaarheid

Het bestemmingsplan is een beheerplan, waarin de bestaande situatie en het geldende recht zoveel mogelijk zijn overgenomen. Het bestemmingsplan maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk. Het bestemmingsplan heeft geen financiƫle gevolgen voor de gemeente. Het is daarom niet nodig een exploitatieplan vast te stellen.

Voor een aantal percelen in deelgebied Veldhuis zijn de planologische gebruiksmogelijkheden beperkt tot het feitelijk aanwezige. Voor dit deelgebied gelden nu nog de Bebouwingsvoorschriften Kern. Deze zijn vastgesteld in 1938. Deze voorschriften bieden ruime mogelijkheden voor gebruik en bebouwing. Op de betreffende percelen is zeer geruime tijd geen gebruik gemaakt van de bouw- en gebruiksmogelijkheden die de Bebouwingsvoorschriften Kern bieden, anders dan wat nu feitelijk aanwezig is. Daarmee hebben de eigenaren het risico aanvaard dat de gemeenteraad de niet gebruikte mogelijkheden op enig moment wegbestemt. Zo zich al planschade zou voordoen zal deze voor rekening van de eigenaren blijven. Het is daarom ook niet nodig om dekking voor planschade op te nemen.