direct naar inhoud van 3.4 Verkeer en vervoer
Plan: Binnenstad Zuid-Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1110-vas1

3.4 Verkeer en vervoer

Wegen

Het plangebied ligt binnen de Binnenring. Het plangebied kent een aantal belangrijke ontsluitingswegen. Zo loopt dwars door het plangebied, van oost naar west, de Molenstraat-Centrum. Deze straat verbindt het oostelijk deel van Apeldoorn met de binnenstad. Een aantal wegen uit het plangebied komt op deze Molenstraat-Centrum uit, zoals de Veldhuisstraat, Sophialaan, Molendwarsstraat en de Stationsstraat.

Een andere belangrijke ontsluitingsweg is de Stationstraat. Deze straat loopt van noord naar zuid en loopt vanaf het station in noordelijke richting naar het centrum.

Openbaar vervoer

Het NS-station aan de zuidzijde van het plangebied is het centrale knooppunt voor het openbaar vervoer. Hier lopen de spoorlijnen Amersfoort-Deventer en Apeldoorn-Zutphen. Naast het station ligt het busstation waarvandaan buslijnen, zowel de stads- als de regionale lijnen, vertrekken.

Fietsers en voetgangers

In het plangebied is een doorstroomas voor het fietsverkeer aanwezig. Deze doorstroomas loopt bij het station onder het spoor door en is een belangrijke verbinding tussen noord en zuid, dus tussen de binnenstad en het zuiden van Apeldoorn. Een doorstroomas is een aantrekkelijke fietsroute, waar men als fietser snel, comfortabel en veilig kan fietsen. Ook voetgangers kunnen via de spoortunnel het gebied ten zuiden van het station bereiken.

Fietsers maken natuurlijk niet alleen gebruik van deze doorstroomassen. Er ligt een fijnmazig netwerk onder van fietspaden, fietsstroken en woonstraten waarin gefietst wordt. Dit net voedt de doorstroomassen en zorgt voor een goede bereikbaarheid van verschillende (kleinere) bestemmingen. De kwaliteit van deze voorzieningen is en blijft daarom ook van groot belang.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1110-vas1_0018.png"  
Figuur 12 Fiets- en voetgangerstunnel onder het spoor  

Zoals hiervoor al is beschreven is bij het station voldoende fietsenstallingsruimte aanwezig in de vorm van een ondergrondse bewaakte fietsenstalling en een bovengrondse onbewaakte stalling in twee lagen.