direct naar inhoud van 2.9 Detailhandelsvisie
Plan: Binnenstad Zuid-Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1110-vas1

2.9 Detailhandelsvisie

In 2003 is de Detailhandelsvisie 'Een boodschap voor iedereen' vastgesteld. Het belangrijkste doel van de detailhandelsvisie is te komen tot een sterke en evenwichtige detailhandelsstructuur, zowel vanuit het oogpunt van de consument (het verzorgingsniveau) als vanuit de optiek van het bedrijfsleven (het economische functioneren). De visie beoogt daarmee het bepalende beleid te zijn voor de uitwerking van (deel)plannen op wijk- en buurtniveau en voor het opstellen en wijzigen van bestemmingsplannen. Verder is de visie het toetsingskader voor, onder meer door de markt, ingediende plannen.

In de nota is een aantal uitgangspunten geformuleerd. Essentie is dat binnen de mogelijkheden die de gemeentelijke overheid daarvoor heeft, wordt gekozen voor het handhaven en versterken van een fijnmazige structuur van de detailhandel op buurtniveau in plaats van deze op te heffen ofwel opschaling. Dit betekent het behoud van winkelcentra op buurtniveau.

Op basis van de kaderstellende uitgangspunten, aandachtspunten en een (indicatieve) berekening van de potentiƫle marktruimte kan per stadsdeel een dagelijkse voorzieningenstructuur op hoofdlijnen worden opgesteld.

De binnenstad neemt voor de detailhandel een prominente plaats in met betrekking tot de regionale functie van Apeldoorn. Uitgangspunt is het versterken van de functie van de binnenstad van Apeldoorn als recreatief winkelgebied voor Apeldoorn en de omliggende regio.

Doorwerking op het plangebied

Voor het plangebied voorziet de Detailhandelsvisie geen uitbreiding van de detailhandel. In dit bestemmingsplan wordt terughoudend omgegaan met het toestaan van detailhandel en horeca omdat die voornamelijk hun plek in het centrumwinkelgebied van Apeldoorn hebben.