direct naar inhoud van 2.7 Woningbouwprogramma 2010-2029
Plan: Binnenstad Zuid-Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1110-vas1

2.7 Woningbouwprogramma 2010-2029

In november 2012 heeft de gemeenteraad het Woningbouwprogramma 2010-2029 vastgesteld. Geconstateerd wordt dat de woningmarkt in rap tempo is veranderd, dat er minder vraag naar woningen zal zijn dan was voorzien en dat aanbod en vraag niet meer in evenwicht zijn. Daarom zijn alle woningbouwplannen bekeken en zijn keuzes gemaakt: welke projecten worden uitgevoerd, welke projecten vervallen, welke projecten worden later uitgevoerd en welke projecten krijgen een andere opzet. Wanneer zich nieuwe kansen aandienen moet eerst kwantitatieve en kwalitatieve ruimte in het woningbouwprogramma worden gecreƫerd. Daardoor wordt de programmering steeds op basis van actuele marktontwikkelingen en op basis van wijzigende verwachtingen over de toekomst bijgestuurd: het adaptief programmeren.

Kwantitatief vertrekpunt is uitbreiding van de woningvoorraad in de periode 2010-2019 met netto 3.900 woningen en in de periode 2020-2029 met netto 2.000 woningen.

Doorwerking op het plangebied

Voor de Noordelijke Stationsomgeving wordt in het Woningbouwprogramma uitgegaan van een afname van het programma van de eerder geprogrammeerde 169 woningen naar 57 woningen. Voor deelgebied Veldhuis wordt in het Woningbouwprogramma geconstateerd dat het weliswaar wenselijk is om hier ontwikkelingen tot stand te brengen, onder andere voor een goede afronding van de Molenstraat-Centrum, maar dat het financieel lastig is om deze locatie tot ontwikkeling te brengen. Daarom is besloten om hier voorlopig geen programmatische ruimte meer te reserveren. Projectontwikkelaars en eigenaren kunnen overigens nog wel zelf ontwikkelingsplannen maken en wanneer die plannen ruimtelijk aanvaardbaar en uitvoerbaar zijn kan de gemeente daarbij een faciliterende rol spelen.