direct naar inhoud van 2.5 Structuurvisie Binnenstad
Plan: Binnenstad Zuid-Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1110-vas1

2.5 Structuurvisie Binnenstad

De structuurvisie voor de binnenstad van Apeldoorn heet Regieplan. Deze structuurvisie is de smeerolie en schakel tussen visie en uitvoering. Het vertelt over de ambities, maar ook over hoe die waargemaakt gaan worden. De fase na de vaststelling van de structuurvisie is het maken van een uitwerkingsplan. Daarna volgt het uitvoeringsplan. De structuurvisie is de basis voor de uitwerkingen, voor een beeldkwaliteitplan en voor het masterplan van de openbare ruimte. Dit is de route van plan naar uitvoering.

De plannen voor de binnenstad zijn terug te voeren op drie pijlers. Ten eerste wordt gewerkt aan een compacte en complete binnenstad. Ten tweede dient de binnenstad goed bereikbaar te zijn, te voet, per auto, et cetera. Ten derde wordt met elkaar gewerkt aan een eigen(zinnige) en verankerde binnenstad met groen en water. Middels vijf tastbare programma`s krijgen bovengenomende drie ambities vorm:

  • Winkelen: Het toevoegen van maximaal 15.000 m2 aan kernwinkelgebied en het ontwikkelen van een compact kernwinkelgebied. Plus het realiseren van twee nieuwe parkeergarages.
  • Vrije tijd en uitgaan: Bij het uitbreiden van het stedelijk uitgaans- en vrijetijdsaanbod kiezen voor een plek in de binnenstad. Ook is er ruimte voor 7.500-10.000 m2 uitgaans- en vrijetijdsvoorzieningen in de binnenstad.
  • Wonen: Het realiseren van 250 tot 400 woningen op vier plekken.
  • Verkeer: Het autovrij maken van het (nieuwe) kernwinkelgebied en de uitgaans- en vrijetijdsplekken. Plus het realiseren van voetgangersvriendelijke verbindingen in de aanloopgebieden. Verder wordt gekeken naar het zorgvuldig inpassen van de doorstroomassen voor fietsers in het voetgangersgebied en het realiseren van bewaakte en onbewaakte fietsenstallingen op de schakelpunten tussen het voetgangersgebied en de fietsdoorstroomassen. Tot slot is er aandacht voor het respecteren van de huidige busroutes met een zorgvuldige inpassingen in het nieuwe kernwinkelgebied.