direct naar inhoud van 2.17 Welstandsbeleid
Plan: Binnenstad Zuid-Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1110-vas1

2.17 Welstandsbeleid

Artikel 12a van de Woningwet verplicht alle gemeenten om een welstandsnota vast te stellen. Die welstandsnota moet, in de vorm van beleidsregels, criteria bevatten voor de welstandstoetsing.

Om te voldoen aan deze verplichting heeft de gemeenteraad in juli 2004 de kadernota 'Over welstand geschreven' vastgesteld. De nota geeft de kaders voor het welstandsbeleid. Hiermee worden bouwplannen getoetst aan redelijke eisen van welstand, om de fraaie leefomgeving in de stad te behouden en te versterken.

In deze nota wordt voor ieder perceel in Apeldoorn één welstandsthema en één welstandsniveau aangewezen. Het niveau geeft aan hoeveel welstandsaandacht de gemeente aan een gebied geeft, waarbij de niveaus variëren van zwaar tot welstandsvrij. Het thema wordt bepaald door de bouwstijl of bouwperiode van de bebouwing. In het bestemmingsplan wordt het specifieke karakter van het gebied geregeld voor zover dit gaat om bebouwingsregels en gebruik. Het welstandsbeleid is hierop aanvullend en heeft betrekking op situering, massa en vorm, gevelkarakteristiek en detaillering, kleur en materiaalgebruik.

Doorwerking op het plangebied

In de gebieden waar een actualisatie van het bestemmingsplan plaatsvindt, wordt gelijktijdig het globale welstandsbeleid van de kadernota 'Over welstand geschreven' uitgewerkt en vervangen door een gebiedsgericht welstandsbeleid. Hierbij worden de ruimtelijke karakteristieken die voor het gebiedseigen karakter zorgen beschreven. In het gebiedsgerichte welstandsbeleid wordt uitgegaan van de in de kadernota 'Over welstand geschreven' opgenomen welstandthema's en welstandsniveaus. Op kavelniveau worden de thema's en niveaus toegewezen. De thema's worden beschreven aan de hand van de gebiedeigen kernmerken. Wanneer het ontwerp van het bestemmingsplan ook nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt, zullen deze worden meegenomen in het nieuwe welstandsbeleid.