direct naar inhoud van 2.13 Beleidsnota hoogbouw
Plan: Binnenstad Zuid-Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1110-vas1

2.13 Beleidsnota hoogbouw

In oktober 2008 is de beleidsnota hoogbouw 'Ruimte door hoogbouw' vastgesteld. Deze nota geeft de koers aan voor hoogbouw in Apeldoorn. De nota heeft alleen betrekking op gebouwen hoger dan 25 meter in het stedelijk gebied van Apeldoorn. In het hoogbouwbeleid speelt de Grote Lijn een centrale rol. De Grote Lijn loopt langs het Apeldoorns Kanaal en vanaf het Apeldoorns Kanaal langs de spoorlijn naar het westen. In deze zone is hoogbouw vanuit stedenbouwkundig perspectief zonder meer verantwoord, mits landschappelijk juist geplaatst en passend bij de karakteristiek van de omgeving. Buiten de Grote Lijn is ook hoogbouw mogelijk, maar dat vraagt om maatwerk en inpassing in de bestaande structuur. Hier wordt hoogbouw alleen op basis van een concreet initiatief afgewogen. Een hoogte van 70 meter geldt buiten de Grote Lijn als maximum.

Na een positieve stedenbouwkundige conclusie wordt ieder hoogbouw-initiatief getoetst aan een Hoogbouw Effect Rapportage. Deze toetsing is gericht op het minimaliseren van hinder door het gebouw zelf en het gebruik van gebouw en omgeving.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1110-vas1_0004.png"    
afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1110-vas1_0005.png"  
Figuur 4 Structuurkaart hoogbouw  

Doorwerking op het plangebied

Het plangebied ligt in het gebied dat is aangeduid als de Grote Lijn. Hier is hoogbouw vanuit stedenbouwkundig perspectief verantwoord mits het landschappelijk juist geplaatst wordt en passend is bij de karakteristiek van de omgeving. Aangezien onderhavig plan beheergericht van aard is, heeft de nota 'Ruimte voor hoogbouw' geen gevolgen voor dit plan.