direct naar inhoud van 1.3 Werkwijze en opzet van de toelichting
Plan: Binnenstad Zuid-Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1110-vas1

1.3 Werkwijze en opzet van de toelichting

In hoofdstuk 2 van deze toelichting is het beleidskader beschreven. Hier wordt ingegaan op nationaal, provinciaal, regionaal en gemeentelijk beleid en de betekenis daarvan voor het plangebied. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de bestaande en de toekomstige situatie van het plangebied en omgeving weergegeven. De planologische aspecten en uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan worden in hoofdstuk 4 beschreven. Hoofdstuk 5 bevat de juridische planopzet. In hoofdstuk 6 wordt nader ingegaan op de inspraak en overleg aangaande onderhavig bestemmingsplan.