direct naar inhoud van Artikel 23 wro-zone - ontheffingsgebied 2
Plan: Binnenstad Zuid-Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1110-vas1

Artikel 23 wro-zone - ontheffingsgebied 2

23.1 Afwijkingsbevoegdheid

Het bevoegd gezag kan ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - ontheffingsgebied 2' bij een omgevingsvergunning afwijken van het in artikel 19 lid 19.1 onder b bepaalde ten behoeve van het buiten het bouwvlak bouwen van een uitbreiding aan het hoofdgebouw waarbij de volgende regels gelden:

  • a. de goothoogte van de uitbreiding bedraagt ten hoogste 4 meter;
  • b. de bouwhoogte van de uitbreiding bedraagt ten hoogste 6 meter;
  • c. de oppervlakte van de uitbreiding bedraagt ten hoogste 20 m2.
23.2 Voorwaarden voor afwijken

Afwijken als bedoeld in lid 23.1 is alleen mogelijk indien dit uit stedenbouwkundig en cultuurhistorisch oogpunt aanvaardbaar is.