direct naar inhoud van 5.5 Financieel-economische uitvoerbaarheid
Plan: Bestemmingsplan Oude Apeldoornseweg 15 Beekbergen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1107-vas1

5.5 Financieel-economische uitvoerbaarheid

Met de initiatiefnemer is op 8 mei 2010 een anterieure overeenkomst over grondexploitatie gesloten, zoals bedoeld in artikel 6.24 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening. Hierin is gesloten dat de initiatiefnemer de kosten die gemeente maakt ter uitvoering van haar initiatief voor zijn rekening komt. Alle met deze planherziening samenhangende kosten komen dus ten laste van de initiatiefnemer. Deze herziening heeft derhalve voor de gemeente geen financiƫle gevolgen. Er behoeft daarom geen exploitatieplan te worden vastgesteld.