direct naar inhoud van 5.4 Cultuurhistorie
Plan: Bestemmingsplan Oude Apeldoornseweg 15 Beekbergen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1107-vas1

5.4 Cultuurhistorie

5.4.1 Cultuurhistorische waarden

'Het plangebied heeft op de Cultuurhistorische Beleidskaart van de gemeente Apeldoorn een lage attentiewaarde gekregen. Voor dergelijke gebieden wordt aanbevolen om cultuurhistorische waarden te behouden, herstellen en/ of te versterken. Bij ruimtelijke ontwikkelingen is een cultuurhistorische quick-scan naar objecten verplicht. Deze is uitgevoerd en verwerkt in dit bestemmingsplan. Tevens is in 2010 een Cultuurhistorische Analyse gemaakt van het ruimere bestemmingsplangebied Buitengebied Beekbergen & Loenen. Ook deze is in beschouwing genomen voor dit bestemmingsplan. De karakteristiek, zoals beschreven in paragraaf 3.6, wordt niet aangetast door uitvoering van dit plan.

5.4.2 Archeologische waarden

Het plan voorziet voor het overgrote deel in functiewijzingen van grond en gebouwen zonder dat daar bodemingrepen (dieper dan 30 cm) voor nodig zijn. Daarvoor is geen archeologisch onderzoek nodig. De geplande, nieuwe ondergrondse berging houdt wel een bodemingreep in. Die ingreep is echter kleiner dan 100 m². In een gebied met een middelhoge archeologische verwachting is dan geen onderzoek nodig.