direct naar inhoud van 4.1 Functie
Plan: Bestemmingsplan Oude Apeldoornseweg 15 Beekbergen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1107-vas1

4.1 Functie

De zorgboerderij is het plangebied, De Poedelick B.V., is een zorgonderneming die vanuit een christelijke identiteit zorg aanbiedt in de vorm van verblijf, ondersteunende en activerende begeleiding. De doelgroep bestaat voornamelijk uit kinderen en jongvolwassenen met autisme of aanverwante beperking. Daarbij wordt het buitenleven zoveel mogelijk benut om een zinvolle betekenis te geven aan het dagelijks leven. De doelstellingen zijn:

  • het verlenen van zorg in de vorm van begeleiding;
  • het bieden van logeer- en verblijfsmogelijkheden;
  • zinvolle dagbesteding door het werken in het groen, het verzorgen en omgaan met dieren en educatieve, creatieve en spelactiviteiten;
  • het verzorgen van vakantieweken.

De Poedelick werkt samen met stichting Agathos Thuiszorg en NOHE-Overstap, een organisatie voor arbeidsintegratie. Via die samenwerking kunnen cliënten van beide organisaties een plek krijgen op de zorgboerderij. Voor de zorgboerderij is, in verband met de doelgroep, een prikkelarme omgeving nodig met veel rust en ruimte. Een dergelijke plek is alleen te vinden in het buitengebied. Ook heeft de zorgboerderij een locatie nodig die goed bereikbaar is, vanuit het heel Midden-Nederland, per auto en per openbaar vervoer. De locatie aan de Oude Apeldoornseweg 15 voldoet aan deze voorwaarden.

Het zorgaanbod bestaat uit verblijf met overnachting (korte termijn, middellange termijn of voor onbepaalde tijd), dagbesteding, naschoolse opvang en vakanties (in groepsverband). Momenteel biedt de Poedelick plaats aan vijf personen voor langdurig verblijf en aan vijf personen voor een kort verblijf (logeren). Daarnaast is er voor vijftien personen de mogelijkheid voor dagbesteding. De dagbestedingen omvat activiteiten als allerhande onderhoud van het erf, verzorgen van dieren, houtbewerking en koken. Het totale cliëntenbestand bedraagt ongeveer 55 cliënten.

Het voornemen is de huidige capaciteit uit te breiden: één plaats extra voor langdurig verblijf en 10 plaatsen extra voor logeren. Ook bestaat de behoefte om het bestaande aantal van zes parkeerplaatsen uit te breiden. De capaciteit voor de dagopvang zal gelijk blijven.