direct naar inhoud van 4.2 Bebouwing
Plan: Bestemmingsplan Oude Apeldoornseweg 15 Beekbergen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1107-onh1

4.2 Bebouwing

De bebouwing op het perceel heeft een woonbestemming, maar is van origine agrarisch. Daarom is hier, op grond van provinciaal beleid, een functieverandering mogelijk naar een werkfunctie in de vorm van een zorgboerderij. Dat houdt gelijktijdig in dat er geen uitbreiding van de oude bedrijfsbebouwing mogelijk is, maar dat alleen het bestaande oppervlak, 330 m², hergebruikt mag worden. Hieronder worden de wijzingen beschreven. De letters achter het betreffende gebouw, corresponderen met de letters op het onderstaande erfinrichtingsplan.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1107-onh1_0008.png"

Figuur 8: Erfinrichtingsplan

In de aanwezige woning (a) is een gastendeel gemaakt, waarbinnen ruimte is voor één plek voor langdurig verblijf en vijf plekken voor kort verblijf. In het gemeentelijke beleid is standaard, maximale inhoudsmaat voor woningen in het buitengebied in principe verhoogt van 600 m³ naar 700 m³. De aanwezige woning meet circa 620 m³. De resterende uitbreidingsruimte zal worden aangewend voor een uitbreiding van het gastendeel op de verdieping. Dan ontstaat ruimte voor in totaal 7 logeerplekken. De woning zal voor het overige in gebruik blijven bij de eigenaar/directeur van de onderneming. Die fungeert dus als bedrijfswoning. Het voornemen bestaat om de woonfunctie van de bedrijfswoning op termijn te verkleinen zodat ruimte ontstaat voor 8 extra zorgplekken.

De grootste schuur (b en c) op het perceel, direct achter de woning, meet ongeveer 230 m² en doet op de begane grond vooral dienst als recreatie- en werkruimte. Ook is daar een keuken aanwezig. Op de verdieping zijn in hoofdzaak aanwezig: een woonkamer voor tien personen en vier zit-slaapkamers voor langdurig verblijf. De bedoeling is de ruimte op de begane grond aan te passen, zodat ruimte ontstaat voor twee woonplekken en een nieuwe receptie/kantoor. Daarnaast is er behoefte aan extra opslagmogelijkheden en aan een werkplaats. Daarvoor zal de schuur met 75 m² worden uitgebreid. Dat zal echter geheel ondergronds gebeuren (zwarte arcering op erfinrichtingsplan), zodat dat geen invloed heeft op het bebouwd oppervlak in de zin van het bestemmingsplan.

Door de interne verbouwing van de grote schuur, vervalt de aanwezige ruimte voor paardenstalling. Deze dieren worden gehouden voor de dagbesteding. Om de huisvesting van paarden te vervangen zal een bestaand, kleine loods (d) op het perceel worden aangepast tot een paardenstal. De hoeveelheid paarden zal daarbij naar beneden gaan van vier paarden naar twee paarden. Het betreft een gebouw van 20 m².

Verder is een opslagplaats (e) aanwezig van bijna 80 m². Die wordt gebruikt voor de opslag van hooi, hout, overige materialen en landbouwmachines voor het beheer van de gronden van de zorgboerderij. Voor dit gebouw zijn geen wijzigingen voorzien.