direct naar inhoud van 1.3 Geldend bestemmingsplan
Plan: Bestemmingsplan Oude Apeldoornseweg 15 Beekbergen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1107-onh1

1.3 Geldend bestemmingsplan

Voor het plangebied geldt het bestemmingsplan Stuwwalrand Parkzone Zuid. Dat plan is vastgesteld op 26 april 2001 en is grotendeels goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Gelderland op 4 december 2001. Later is het plan op onderdelen herzien met het 1e herziening van het bestemmingsplan Stuwwalrand Parkzone Zuid. Dat plan is vastgesteld op 23 oktober 2006 en goedgekeurd op 22 mei 2007.

De woning in het plangebied en de bijhorende gebouwen en tuin hebben de bestemming Woondoeleinden. Daarmee is die grond bestemd voor het wonen. Binnen die bestemming is één woning toegestaan met een maximale inhoud van 600 m³ en met maximaal 50 m² aan bijgebouwen. Het resterende gedeelte van perceel heeft de bestemming Agrarisch gebied met landschappelijke waarde. Daarmee is die grond in hoofdzaak bestemd voor agrarische bedrijvigheid.

Binnen beide bestemmingen is het niet mogelijk een zorgboerderij op te richten. Om dat wel mogelijk te maken, is een herziening van het bestemmingsplan nodig.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1107-onh1_0002.jpg" Figuur 2: Uitsnede plankaart (overlay met GBKN en kadastrale kaart)