direct naar inhoud van 3.2 Verkeersontsluiting en parkeren
Plan: Apeldoornseweg 16 Hoenderloo
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1105-vas1

3.2 Verkeersontsluiting en parkeren

Het pand heeft al jaren een aantrekkende kracht op de toeristen in de omgeving. Dit zal door de wijziging in het concept toenemen. In de oude situatie was er ruimte voor 5 parkeerplaatsen. Door een betere benutting van de ruimte kunnen in totaal 9 extra parkeerplaatsen worden geboden, wat het toaal op 14 parkeerplaatsen brengt. Hier is uitgegaan van parkeerplaatsen met de afmeting van circa 5 bij 2,5 meter per parkeerplaats. Eventuele auto’s van het personeel kunnen achter in de hoek worden geplaatst.

Hoenderloo heeft een aantrekking voor wat betreft fietstoerisme. Veel bezoekers zullen dan ook fietser zijn. Bovendien wordt ook gericht op de bezoekers van het Nationaal Park De Hoge Veluwe (voor binnenkomst, ontbijt, broodje voor onderweg, en bij terugkomst). Deze bezoekers maken gebruik van de parkeerplaats van het Nationaal Park De Hoge Veluwe.

In de gemeentelijke parkeernormen wordt onderscheid gemaakt tussen horecavoorzieningen in het stadscentrum en die in een woonwijk. Gezien het karakter van de ligging van het pand in Hoenderloo zijn beide typeringen niet geheel passend. Toch is gekozen voor het hanteren van de zware parkeernorm voor woonwijken.

Dit uitgangspunt leidt tot de volgende berekening.

- detailhandel

Het totale pand heeft in totaal een oppervlakte van circa 280 m2. Het pand kent de volgende oppervlakten toe aan de verschillende functies:

- 90 m2 lunchroom (incl. toiletten);

De norm voor horeca bedraagt 10 parkeerplaatsen per 100 m2

- 90 m2 winkel 

Detailhandel kent een norm van 4 parkeerplaatsen per 100 m2 brutovloeroppervlakte.

- 100 m2 bedrijf (bakkerij)

Voor het deel bakkerij geldt een parkeernorm voor bedrijfsruimte. Deze parkeernorm is 0,8 pp per 100 m2.

In schema:

Activiteit   Parkeerplaats (p.p.)-norm   Aantal Parkeerplaatsen  
     
90 m² lunchroom   10 pp/100m² bvo   9 pp  
100 m² bedrijf (bakkerij)   0.8 pp/100 m² bvo   1 pp  
95 m² winkel   4 pp/ 100 m² bvo   4 pp  
Totaal: 14 parkeerplaatsen (incl. 2 pp voor personeel)  

Het plan gaat uit van de aanleg van in totaal 14 parkeerplaatsen. Omdat de aanleg en het instandhouden van de parkeervoorzieningen wezenlijk onderdeel zijn van het totaalplan wordt in het bestemmingsplan het minimaal aan te leggen èn instand te houden parkeerplaatsen voorgeschreven. Om uiteindelijk ook het optimale aantal van 14 parkeerplaatsen te bereiken, zal overgegaan worden tot een parkeervakindeling.

Onderdeel van de terreininrichting is naast de aanleg van twee parkeervoorzieningen ook de situering van het terras. In het bestemmingsplan wordt hiervoor de locatie aangewezen, waarmee ook de oppervlakte van het terras is bepaald.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1105-vas1_0003.jpg"

(Aangepaste) terreinrichtingstekening - november 2012