direct naar inhoud van 2.3 Locatiespecifieke beoordeling
Plan: Apeldoornseweg 16 Hoenderloo
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1105-vas1

2.3 Locatiespecifieke beoordeling

Voor de kern Hoenderloo geldt dat de sociaal-culturele infrastructuur onder druk staat. Het dorp kenmerkt zich door een relatief eenzijdig woningaanbod, waardoor het voor met name jongeren en ouderen moeilijk is om een geschikte woning te vinden. Deze groepen wijken dan ook uit naar Apeldoorn of andere kernen. Het voorzieningenaanbod staat daarmee eveneens onder druk, waarbij in de afgelopen jaren diverse winkels hebben moeten sluiten.

De bakkerij op het perceel Apeldoornseweg 16 levert een bijdrage aan het dagelijkse voorzieningenniveau. Om deze functie uit te kunnen (blijven) oefenen is het gewenst dat nevenactiviteiten worden ontplooid. Deze zijn sinds 1993 aanwezig in de vorm van een lunchroom met terras. Het betreffende gebruik is echter nooit planologisch vastgelegd, hetgeen met voorliggend bestemmingsplan wordt geregeld.

Hoewel het Streekplan ten aanzien van dergelijke kleinschalige ontwikkelingen geen concrete uitspraken doet, is het plan in overeenstemming met de grondbeginselen van dit plan.