direct naar inhoud van 1.4 Werkwijze en opzet van de toelichting
Plan: Apeldoornseweg 16 Hoenderloo
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1105-vas1

1.4 Werkwijze en opzet van de toelichting

Het bestemmingsplan bestaat uit een plankaart en regels en gaat vergezeld van een toelichting. De toelichting bevat onder andere een beschrijving van de relevante beleidkaders (hoofdstuk 2), de bestaande situatie en de voorgestane ruimtelijke invulling van het plangebied (hoofdstuk 3), de uitvoerbaarheid (hoofdstuk 4) en de juridische opzet van het plan (hoofdstuk 5).

Deze planherziening ziet erop toe om de geldende en onherroepelijke bestemming "winkel" uit het bestemmingsplan Hoenderloo te wijzigen in een gemengde bestemming, die naast detailhandel ook bepaalde vormen van daghoreca toestaat. Dit betekent dat de geldende bouwvoorschriften (hoogtes/percentage, ligging bebouwingsgrenzen) grotendeels ongewijzigd in het nieuwe bestemmingsplan overgenomen worden. Omdat er een nauw verband bestaat tussen de toe te laten bakkerij-lunchroomactiviteit en het aantal te realiseren parkeerplaatsen wordt in het bestemmingsplan een minimaal aantal aan te leggen parkeerplaatsen opgenomen. Ook wordt de ligging en grootte van het terras bepaald. In hoofdstuk 5 Juridische Planopzet wordt hier nader op ingegaan.

Nu in dit bestemmingsplan sprake is van een bescheiden herziening beperkt de ruimtelijke verantwoording van dit plan zich in hoofdzaak tot nieuwe ruimtelijk relevante aspecten.