direct naar inhoud van 7.2 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening
Plan: Bestemmingsplan Deventerstraat 356
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1104-onh1

7.2 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening

Het voorontwerp van dit bestemmingsplan is in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening toegezonden niet toegezonden aan de provincie Gelderland of de VROM-inspectie. Met dit plan zijn geen prvinciale belangen of Rijksbelangen in het geding. In paragraaf 5.2 is reeds verwoord waarom vooroverleg met het waterschap niet nodig is geacht.