direct naar inhoud van 5.5 Financieel-economische uitvoerbaarheid
Plan: Bestemmingsplan Deventerstraat 356
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1104-onh1

5.5 Financieel-economische uitvoerbaarheid

Met de eigenaar van het plangebied is een anterieure overeenkomst over grondexploitatie als bedoeld in artikel 6.24 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening gesloten. Hierin is geregeld dat de eigenaar de kosten die gemeente maakt ter uitvoering van dit plan voor zijn rekening komt. Alle met deze planherziening samenhangende kosten komen dus ten laste van de eigenaar. Deze herziening heeft derhalve voor de gemeente geen financiƫle gevolgen. Er behoeft daarom geen exploitatieplan te worden vastgesteld.