direct naar inhoud van 4.2 Beeldkwaliteit
Plan: Bestemmingsplan Deventerstraat 356
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1104-onh1

4.2 Beeldkwaliteit

De architectuur dient aan te sluiten bij de huidige bebouwing aan de Dennenkamp. De bebouwing in dit straatje kenmerkt zich in het algemeen als sobere, traditioneel gebouwde woonhuizen ('Apeldoornse Huisjes') in één laag met kap. De noklijn ligt haaks op de voorgevel. Er zijn twee blokjes in twee lagen met kap en een noklijn die evenwijdig aan de voorgevel ligt.

Ook qua materialisatie dient te worden aangesloten op de materialen die bij de bestaande woningen zijn toegepast: baksteen en gebakken dakpannen. Eventuele toepassing van andersoortige materialen (plaatmateriaal, metaal e.d.) dient hieraan ondergeschikt te zijn.

Met kleur dient terughoudend te worden omgegaan; Toe te passen kleuren rood, gedekte tinten voor de baksteen gevels en rood of antraciet voor de daken. De aanwezige erfafscheidingen dienen op termijn te worden vervangen door een meer bij het woonbuurtje passende afscheiding. Hierbij valt te denken aan hagen of begroeide erfafscheidingen (klimop).