direct naar inhoud van 4.1 Bebouwing
Plan: Bestemmingsplan Deventerstraat 356
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1104-onh1

4.1 Bebouwing

Met uitzondering van de bedrijfswoning, wordt alle bedrijfsbebouwing op het perceel gesloopt. De bedoeling daarvan is tweeledig: de realisatie van een vrijstaande woning en de realisatie van een nieuwe bedrijfshal.

Voor de bedrijfshal worden de mogelijkheden van het geldende bestemmingsplan benut. Mogelijkheden die in dit bestemmingsplan worden gecontinueerd. Het bedrijf heeft vooral behoefte aan deze hal in verband met de reparatie van bestelbussen. De huidige bedrijfsbebouwing is te laag om dat adequaat te kunnen doen. De nieuwe bedrijfshal moet daarin gaan voorzien. Deze bedrijfshal komt tegen de zuidwestelijke erfgrens te staan, met een goothoogte van maximaal 4 meter en een bouwhoogte van maximaal 8 meter.

De grond ten zuidoosten van de nieuwe bedrijfshal is niet per se nodig voor het garagebedrijf. Hier is ruimte beschikbaar voor de verlangde woning. Deze woning leidt tot een versterking van een woonkarakter van de Dennenkamp en grenst aan de eerder genoemde, potentiële woningbouwlocatie.

De woning is geprojecteerd in het zuidelijkste gedeelte van het plangebied, op circa 3 meter van de plangrens. Aan de andere zijde krijgt de woning een vrij ruim zijerf. Zo wordt bewerkstelligd dat de afstand tussen de woning en het resterende bedrijfsterrein voldoende is (in verband met milieu-eisen). De voorgevel van de woning komt in het verlengde te staan van de zijgevel van de bedrijfswoning.

Qua bouwvolume wordt aangesloten bij de typering van de 'Apeldoornse lintbebouwing' langs de Dennenkamp. Dat houdt een eenvoudige hoofdvorm in: één bouwlaag, een zadelkap, kaprichting haaks op de weg en een lage goot (3 meter). De woning zal een breedte krijgen van 7 meter. Dat is relatief breed voor een 'Apeldoorns lint'. Maar daarbinnen is dat wel inpasbaar omdat het perceel ook vrij breed zal zijn. Bijgebouwen worden, zoveel mogelijk, achter de woning geplaatst. De architectuur zal traditioneel zijn: bakstenen en dakpannen in aardtinten. De nu aanwezige erfafscheidingen zullen op termijn worden vervangen door afscheidingen die beter in de omgeving passen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1104-onh1_0007.jpg"

Figuur 6: nieuwe situatie