direct naar inhoud van 3.1 Ruimtelijke en functionele structuur
Plan: Bestemmingsplan Deventerstraat 356
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1104-onh1

3.1 Ruimtelijke en functionele structuur

Het plangebied is gelegen in een relatief oud gedeelte van de lintbebouwing langs de Deventerstraat. Op de luchtfoto uit 1963 is nog goed te zien dat daar alleen ter hoogte van de kruising met de Dennenkamp lintbebouwing aanwezig was, evenals een bebouwingslint langs de Dennenkamp zelf. Duidelijk is te zien dat het perceel al in gebruik was voor bedrijvigheid. Voor het overige was de omgeving vooral te kenmerken als een agrarisch gebied.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1104-onh1_0005.jpg"

Figuur 4: Luchtfoto uit 1963 van plangebied en omgeving

Later, in de jaren zestig van de vorige eeuw, werd woonwijk de Mheen ontwikkeld, gescheiden van de Deventerstraat door een brede groenstrook. Weer later, in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw, werd de woonwijk Osseveld gebouwd. Dat is een vrij traditioneel opgezette woonwijk, die vooral bestaat uit grondgebonden woningen.

Ter hoogte van het plangebied is de nabijheid van de grote uitbreidingswijken evenwel weinig merkbaar. Het plangebied ligt in een bebouwingslintje dat vooral bestaat uit vooroorlogse, vrijstaande woningen van beperkte omvang op smalle percelen. Het betreft een lintje dat vrij typisch is voor de stad Apeldoorn. Aan de overzijde van de weg is een vergelijkbaar beeld waarneembaar, zij het dat de woningen daar alle van hetzelfde type zijn. Langs de oostzijde van de Dennenkamp is eveneens een 'Apeldoorns lintje' waarneembaar, met ter hoogte van het plangebied vooral bedrijfsbebouwing. De Dennenkamp betreft een vrij smalle weg.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1104-onh1_0006.jpg"

Figuur 5: Luchtfoto

Direct ten zuiden van het plangebied, dus ten westen van de Dennenkamp, ligt een braakliggend terrein, waarop diverse vegetatie omhoog is geschoten en enkele bomen staan. Dat terrein betreft een potentiƫle woningbouwlocatie c.q. een terrein waarop een afronding van de woonwijk Osseveld plaats moet vinden. Tot op heden is het voor deze woningbouwlocatie nog niet tot een uitvoeringsgereed (bestemmings)plan gekomen.

In het plangebied staat, op korte afstand van de Deventerstraat, de bedrijfswoning van het garagebedrijf. Het betreft een eenvoudig bouwvolume: anderhalve bouwlaag met een zadelkap, opgetrokken uit bakstenen en dakpannen. Achter de bedrijfswoning is het bedrijfterrein te vinden. Hier staan, tegen de zuidwestelijke perceelsgrens, enkele, kleine bedrijfsgebouwen. Rondom het bedrijfsterrein staat een vrij hoge, stenen muur. Voor het overige is het terrein geheel verhard en wordt gebruikt voor het parkeren van auto's.