direct naar inhoud van 1.2 Ligging en begrenzing
Plan: Bestemmingsplan Deventerstraat 356
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1104-onh1

1.2 Ligging en begrenzing

Het perceel is gelegen in de bebouwde kom van Apeldoorn, aan de Deventerstraat een belangrijke doorgaande ontsluitingsweg. Vlak ten oosten van het perceel kruist die weg de Laan van Osseveld, een onderdeel van de hoofdwegenstructuur van de stad. Het perceel ligt in de noordwestelijke grens van de woonwijk Osseveld.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1104-onh1_0001.jpg"

Figuur 1: Ligging in omgeving

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1104-onh1_0002.jpg"

Figuur 2: luchtfoto omgeving met het plangebied rood omkaderd

Het plangebied wordt alleen gevormd door het genoemde perceel. Kadastraal is dat bekend als gemeente Apeldoorn, sectie Z, nummer 5135.