direct naar inhoud van 7.1 Inspraak en overleg
Plan: Sleutelbloemstraat en omgeving
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1103-vas1

7.1 Inspraak en overleg

Overeenkomstig het in de gemeentelijke inspraakverordening bepaalde heeft het voorontwerp-bestemmingsplan Sleutelbloemstraat en omgeving met ingang van 14 juni 2012 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen met de mogelijkheid een inspraakreactie in te dienen. Er zijn vier inspraakreacties ontvangen. Deze reacties zijn in een separate inspraaknota samengevat en beantwoord.
Daarnaast is het voorontwerp van bestemmingsplan 'Sleutelbloemstraat en omgeving' in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening toegezonden aan diverse overlegpartners. Deze reacties zijn in een separate inspraaknota samengevat en beantwoord.

Zowel de inspraak- als overlegreactie alsmede de beantwoording hiervan is opgenomen in de bij deze toelichting behorende Nota inspraak en overleg. Deze nota is toegevoegd als bijlage 3.