direct naar inhoud van 4.5 Verkeersontsluiting en parkeren
Plan: Sleutelbloemstraat en omgeving
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1103-vas1

4.5 Verkeersontsluiting en parkeren

De wens bestaat om op termijn de zogenoemde noordradiaal aan te leggen. Deze hoofdweg is een volwaardige hoofdontsluiting voor het gebied en gaat de huidige hoofdwegen Noorderlaan, Kanaal Noord en Sleutelbloemstraat vervangen.
De realisatie van de noordradiaal is zowel ruimtelijk als financieel onderdeel van het project Kanaalzone en zal daarom in een later stadium plaatsvinden. Om die reden maakt de noordradiaal geen onderdeel uit het nieuwe bestemmingsplan.

In het bestemmingsplan is de verkeersstructuur dan ook volgens de bestaande situatie opgenomen. Om flexibiliteit te bieden in de inrichting van het wegprofiel, wordt in het bestemmingsplan geen onderscheid gemaakt tussen trottoirs, fietspaden, rijwegen en bijbehorende groenzones van beperkte omvang.

Voor nieuwe ontwikkelingen op basis van dit bestemmingsplan wordt uitgegaan van een gebouwde parkeervoorziening c.q. parkeren op eigen terrein onder of bij de te bouwen gebouwen.
De actuele parkeernormen zijn te vinden in de gemeentelijke parkeernota.