direct naar inhoud van 4.3 Overige functies
Plan: Sleutelbloemstraat en omgeving
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1103-vas1

4.3 Overige functies

4.3.1 Wonen

De bestaande bedrijfswoningen zijn op het bedrijventerrein Sleutelbloemstraat toegestaan; deze worden als zodanig op de verbeelding aangeduid. Het gemeentelijk beleid is er op gericht om nieuwe bedrijfswoningen op bedrijventerreinen te weren. Reden hiervoor is dat dergelijke bedrijfswoningen mogelijk onaanvaardbare milieubelasting ondervinden en een belemmering kunnen vormen voor omliggende bedrijven. In navolging daarvan wordt in het plangebied een zeer terughoudend beleid gevoerd inzake het toestaan van nieuwe bedrijfswoningen.

De in het verspreid over het plangebied voorkomende burgerwoningen worden met een woonbestemming in het nieuwe bestemmingsplan opgenomen. Hierbij wordt uitgegaan van de gemeentelijke standaard-bestemming. Binnen de woonbestemming is onder voorwaarden bedrijvigheid aan huis toegestaan.

De bestaande woningen aan de weg Kanaal Noord 144-146 en 154-160 hadden in het geldende bestemmingsplan een bedrijvenbestemming. In het voorliggende bestemmingsplan zijn de bestaande woningen binnen een gemengde bestemming mogelijk.

4.3.2 Horeca

De bestaande horecagelegenheid aan de Zevenhuizenseweg (café-biljart, zaalverhuur Tapmarin) blijft gehandhaafd en krijgt een specifieke horecabestemming.

4.3.3 Maatschappelijke voorzieningen

Binnen het plangebied behouden het voormalige politiekantoor aan de Sleutelbloemstraat en het VMBO-scholencomplex hun maatschappelijke bestemming. Voor het voormalige politiekantoor wordt naar een passende maatschappelijke functie gezocht.