direct naar inhoud van 4.2 Toekomstige positionering Sleutelbloemstraat
Plan: Sleutelbloemstraat en omgeving
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1103-vas1

4.2 Toekomstige positionering Sleutelbloemstraat

4.2.1 Bedrijvigheid

De toekomstige profilering van het bedrijventerrein Sleutelbloemstraat ligt in het verlengde van de huidige situatie. Een bedrijvenlocatie met een gemengde en vaak kleinschalige bedrijvigheid. Het is een bedrijvenlocatie die grenst aan een woonwijk Sluisoord met een doorgaande auto- en fietsroute van/naar het centrum vanuit de noordzijde van Apeldoorn.

De Sleutelbloemstraat is een gebied met een kleinschalig en gemengde bedrijvenkarakter. De bestaande bedrijvigheid past in deze profilering en zou zoveel mogelijk gehandhaafd moeten worden waardoor er een mix van lichte bedrijvigheid, kleine ondergeschikte kantoorunits (als onderdeel van bedrijven) en (beperkte) detailhandel blijft bestaan. Grootschalige bedrijvigheid is op het bedrijventerrein niet wenselijk.

Ondanks dat de focus op bedrijvigheid ligt, dienen kantoorfuncties ten dienste van (bestaande) bedrijvigheid (al dan niet zelfstandig functionerend) tot de mogelijkheid te behoren. Nieuwe grootschalige solitaire kantoorfuncties passen niet op deze locatie. Binnen Apeldoorn zijn daarvoor betere locaties te vinden. De locatie is ook niet geschikt voor (grote), solitaire horeca-concepten (bijvoorbeeld in de vorm van een partycentrum).

De gronden krijgen in het nieuwe bestemmingsplan opnieuw een bedrijvenbestemming. Met de bebouwingsmogelijkheden wordt aangesloten op de geldende bouwrechten uit de vigerende bestemmingsplannen.
Met de toegestane milieucategorieën wordt zoveel mogelijk aangesloten op de bestaande situatie, zodat de gevestigde bedrijven niet in hun groeipotentie worden beperkt. Bedrijven die niet passen binnen de milieuzonering worden middels een specifieke aanduiding op de verbeelding opgenomen.

4.2.2 Detailhandel

In overeenstemming met het gemeentelijk detailhandelsbeleid wordt voor het plangebied in het bestemmingsplan ingezet op de afbouw van grootschalige winkelvoorzieningen. Dit betekent dat de gevestigde detailhandelsbedrijven gehandhaafd blijven.
De bestaande detailhandelsvestigingen (i.c. Fielex Tuinmeubelen Kanaal Noord 190 en Haard Totaal Sleutelbloemstraat 44) worden in de regels binnen de bedrijvenbestemming beperkt tot de bestaande locatie en de bestaande omvang. De fietsenwinkel Stappenbelt (Kanaal Noord 148-152) wordt binnen de gemengde bestemming mogelijk gemaakt.

Voor ondergeschikte detailhandel die in aard en omvang nu reeds in het gebied aanwezig zijn wordt uitzondering gemaakt:

  • 1. "detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit mits het een functionele relatie heeft met de hoofdactiviteit en de bruto vloeroppervlakte ten hoogste 10% bedraagt met een maximum van 100 m² en
  • 2. ondergeschikte detailhandel in volumineuze goederen zoals deuren, kozijnen, ramen, dakkapellen en zonwering en waarvan detailhandel op een bedrijventerrein aanvaardbaar kan zijn met een maximale oppervlakte van 200 m².

Internetwinkels worden ten slotte overal als recht op het bedrijventerrein toegestaan.