direct naar inhoud van 3.3 Groenstructuur
Plan: Sleutelbloemstraat en omgeving
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1103-vas1

3.3 Groenstructuur

Het groen binnen het plangebied bestaat uit wijkgroen, groen langs de Kanaalzone en een aantal waterpartijen annex overstortvijvers met taluds en oeverzones. Het wijkgroen is onderverdeeld in verschillende typen bosplantsoen, bloemrijke hooigrassen en gazons.

In het plangebied komen (gemeentelijke en particuliere) bomen voor die door de gemeente zijn aangewezen als 'bijzondere boom'. De bijzondere bomen zijn op basis van de Algemene Plaatselijke verordening beschermd.