direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Sleutelbloemstraat en omgeving
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1103-vas1

1.1 Aanleiding

Voorliggend bestemmingsplan heeft betrekking op het bedrijventerrein Sleutelbloemstraat en omgeving. Het plangebied maakt deel uit van de Structuurvisie Kanaalzone. Deze visie gaat in op de beoogde vernieuwing en transformatie van de Kanaalzone naar meer wonen en werken.
In de Ontwikkelingsvisie Kanaalzone Noord – Oost is voor het gebied Noordoost een meer gedetailleerde uitwerking voorgesteld. Uitgangspunt is dat de gemeente niet actief zelf overgaat tot realisatie van de ambities uit de structuurvisie en ontwikkelingsvisie, maar de herontwikkeling meer overlaat aan particuliere initiatieven

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening dient de gemeenteraad iedere 10 jaar opnieuw een bestemmingsplan voor een gebied vast te stellen. De bestemmingsplannen die nu voor dit deel van Apeldoorn gelden zijn ouder dan 10 jaar. De geldende bestemmingsplannen zijn niet alleen in tijd maar ook in juridische regeling gedateerd. Actualisering is daarom wenselijk.

Het op te stellen bestemmingsplan kent als eerste doelstelling het actualiseren van de verouderde bestemmingsplanregelingen en voorziet niet in het planologisch-juridisch regelen van de ontwikkelvlekken noch de nieuwe hoofdverkeersontsluiting van noord naar zuid. De voorgestane transformatieopgave zoals in in de structuurvisie en ontwikkelingsvisie naar voren komt, worden in dit actualisatieplan niet planologisch vertaald.
Een tweede doelstelling is om meer eenduidige bestemmingsplannen tot stand te brengen. Bij de integrale herziening van het bestemmingsplan wordt daarom aangesloten bij de planmethodiek zoals wordt gebruikt bij de gemeentelijke "Inhaalslag actualisering bestemmingsplannen stedelijk gebied".

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1103-vas1_0001.jpg"  

Afbeelding - Plangebied