direct naar inhoud van 7.2 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening
Plan: Anklaarseweg naast 352
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1102-vas1

7.2 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening

Het overleg met diverse instanties zal worden gevoerd in het kader van het ontwerpbestemmingsplan. Er zal langs electronische weg een kennisgeving worden toegezonden aan de provincie Gelderland, het waterschap, Vitens en de VROM-inspectie. De eventuele reacties van deze instanties worden hieronder samengevat en beantwoord. De reactie van het Waterschap en de beantwoording worden opgenomen in paragraaf 5.2 Waterhuishouding.

Het concept-ontwerp van dit bestemmingsplan is al wel ambtelijk besproken in een regulier overleg met de provincie Gelderland. In dit overleg is ambtelijk door de provincie aangegeven dat ingestemd wordt met de gepresenteerde plannen.