direct naar inhoud van 3.2 Ruimtelijke en functionele structuur
Plan: Anklaarseweg naast 352
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1102-vas1

3.2 Ruimtelijke en functionele structuur

De planlocatie maakt deel uit van de wijk Zevenhuizen. Zevenhuizen is wat de stedebouw, landschap en architectuur betreft een typisch voorbeeld van een zestiger jaren uitleggebied. Op dit moment wordt in grote delen in Anklaar geherstructureerd om de wijk weer up to date te maken voor de maatstaven van deze tijd. Zo zal winkelcentrum Anklaar volledig geherstructureerd worden 'als nieuw wijkhart voor Zevenhuizen én Zuidbroek. De vraag naar meer grondgebonden woningen in de wijk heeft onder andere geleid tot sloop van 5 van de 6 hoogbouwflats aan de Parelvissersstraat. Hiervoor in de plaats komen in het bouwplan 't Podium grondgebonden woningen.

Het plangebied wordt ontsloten door de Anklaarseweg, de Laan van Zevenhuizen en het Kanaal Noord. Het perceel is deels bebouwd met een woonhuis en bedrijfsbebouwing van de kwekerij. Het overgrote deel van het perceel is bestemd voor kweek van siergewassen. De locatie ligt aan de rand van het park en vormt hiermee een mooie groen overgang.