direct naar inhoud van Bijlage 5 Procedureschema
Plan: Bestemmingsplan Methusalemlaan 59
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1100-ont1

Bijlage 5 Procedureschema

Voorbereidingsbesluit datum van inwerkingtreding
 
-  
Voorbereidingsbesluit geldig t/m
 
-  
Voorontwerp ter inzage
 
-  
Ontwerpplan ter inzage
 
09-06-2011 - 20-07-2011  
Vaststelling door gemeenteraad
 
 
Terinzagelegging vastgesteld plan
 
 
Aanwijzing GS/Minister van VROM
 
 
Beroep ingesteld bij Afdeling bestuursrechtspraak
 
 
Voorlopige voorziening gevraagd bij Voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak    
Essentie uitspraak Voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak    
Datum inwerkingtreding b.p.
 
 
Essentie uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak
 
 
Datum onherroepelijk worden bestemmingsplan
 
 
Opmerkingen