direct naar inhoud van 5.6 Financieel-economische uitvoerbaarheid
Plan: Bestemmingsplan Methusalemlaan 59
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1100-ont1

5.6 Financieel-economische uitvoerbaarheid

Het gaat hier om een particulier initiatief. Met de initiatiefnemer is een anterieur contract afgesloten. Alle met deze planherziening samenhangende kosten zijn hierin ondergebracht en komen ten laste van de initiatiefnemer. Het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden is daarmee verzekerd.